Gdzie przeprowadzana jest profesjonalna konserwacja udt?

Właściciele firm wyposażonych w taki sprzęt jak dźwigi czy podobne zobowiązani są do regularnego sprawdzania stanu technicznego tychże maszyn. Serwis taki, czyli profesjonalna konserwacja udt to obowiązek i formalność, którą można załatwić w oferujących taką usługę firmach, do których należy między innymi dzwigi-wynajem.pl/konserwacja-udt . Na przeprowadzeniu konserwacji udt powinno zależeć właścicielowi firmy nie tylko ze względu na obowiązek formalny, ale także z uwagi na jego dobro.

Serwis taki sprawdza bowiem, czy sprzęt jest w dobrym stanie, czy nadaje się do użytku i przede wszystkim czy nie zagraża bezpieczeństwu korzystających z niego pracowników. Wiąże się on jednak z dodatkowym kosztem, którego wysokość zależy od bardzo wielu czynników. Wpływ na cenę konserwacji udt ma w największym stopniu rodzaju sprzętu, jaki zostanie poddany przeglądowi oraz jego udźwig w tonach.

Rodzaj sprzętu Cena za konserwację udt
Dźwignice linotorowe o udźwigu do 10 ton 640 zł
Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o udźwigu do 20 ton 363 zł
Zwałowarko-ładowarki o wydajności do 100 ton na godzinę 250 zł
Przenośniki i podajniki o wydajności do 100 ton na godzinę 350 zł
Przeciągarki pojazdów szynowych o uciągu do 5 ton 900 zł
Zbiorniki magazynowe doskroplonego gazu ziemnego o pojemności do 5 m³ 160 zł