Konstrukcje przegród zewnętrznych

Na konstrukcje stalowe budynku o jednej kondygnacji składają się trzy podstawowe elementy: konstrukcja główna, na którą składają się słupy i belki dachowe; drugorzędna konstrukcja stalowa, czyli płatwie i szyny boczne i okładziny ościenne oraz same pokrycia dachowe i okładziny. Te ostatnie tworzą najczęściej przegrody zewnętrzne konstrukcji stalowej budynku. halbud.com.pl jest ekspertem w ich zastosowaniu.

Czym są przegrody zewnętrzne budynku?

Zewnętrzne przegrody obiektu mają za zadanie zapewnić odporność na warunki pogodowe poprzez osłonę przestrzeni budynku. Ale nie jest to ich jedyna funkcja. Stanowią bowiem doskonałą izolację termiczną konstrukcji stalowej od środowiska zewnętrznego. O formie przegród najczęściej decyduje wygląd zewnętrzny budynku. Do architekta należy wybór systemu, który będzie zgodny z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń użytkowych. Nie może przy tym dopuścić do zaniechania izolacji termicznej, która z kolei musi być zgodna z kryteriami niskiego zużycia energii i wyglądu zewnętrznego, zgodnego z oczekiwaniami klienta. Częstym zabiegiem jest zastosowanie takiego samego typu okładziny na dach i ściany wewnętrznej konstrukcji stalowej.

Istotnym aspektem jest ustalanie szczegółów projektowania zewnętrznych przegród budynku. Mają one ogromny wpływ na ostateczny wygląd obiektu. Niesamowicie ważną kwestią jest, by systemy odprowadzające wodę nie blokowały jej odpływu ani nie przeciekały. Konstrukcje stalowe oraz integracja ich okien i drzwi z okładziną nie może negatywnie oddziaływać na termiczną izolację.